Showing all 4 results

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at13

รหัสสินค้า : idea-at13

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก สีสักทอง  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

  • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา      กว้าง 70 *ยาว 80 *สูง 112 ซม. (สูงจากพื้นถึงบนสุด)
  • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿16,000.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at14

รหัสสินค้า : idea-at14

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก สีสักทอง 3 ลิ้นชักด้านล่าง  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

ขนาดโต๊ะหมู่บูชา กว้าง 80 *ยาว 150 *สูง 86 ซม.
**เฉพาะฐานล่างสูง 38 ซม.
ขนาดชั้นที่ 1 – แท่นวางพระประธาน กว้าง 30 *ยาว 50 *สูง 24 ซม.
ขนาดชั้นที่ 2 – แท่นวางพระ กว้าง 60 *ยาว 100 *สูง 24 ซม.

 

  • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿21,000.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at15

รหัสสินค้า : idea-at15

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก สีสักทอง  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

  • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา      กว้าง 85 *ยาว 150 *สูง 120 ซม. (สูงจากพื้นถึงบนสุด)
  • แท่นพระประธาน กว้าง 9 นิ้ว*ยาว 50 ซม
  • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)

 

฿23,500.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at20

รหัสสินค้า : idea-at20

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก สีสักทอง 4 ลิ้นชัก  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

  • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา      กว้าง 93 *ยาว 120 *สูง 132 ซม. (สูงจากพื้นถึงบนสุด)
  • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿21,000.00
Add Line: @ideateak15