Showing all 18 results

idea-cc-rt01

รหัสสินค้า : idea-cc-rt01

เก้าอี้ไม้สักผสมหวาย style มินิมอล เหมาะสำหรับโฮมคาเฟ่ หรือเก้าอี้ทานข้าว  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาด  กว้าง 46* ยาว 55* สูง 86 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿3,200.00

idea-cc-rt04

รหัสสินค้า : idea-cc-rt04

เก้าอี้ไม้สักผสมหวาย style มินิมอล เหมาะสำหรับโฮมคาเฟ่ หรือเก้าอี้ทานข้าว  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาด  กว้าง 40* ยาว 40* สูง 79 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿2,800.00

idea-cc-rt05

รหัสสินค้า : idea-cc-rt05

เก้าอี้ไม้สักผสมหวาย style มินิมอล เหมาะสำหรับโฮมคาเฟ่ หรือเก้าอี้ทานข้าว  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาด  กว้าง 46* ยาว 50* สูง 79 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿3,600.00

idea-cc-rt07

รหัสสินค้า : idea-cc-rt07

เก้าอี้บาร์ไม้สักผสมหวาย style มินิมอล (ที่นั่งมีขอบเฟรมรอบด้าน) เหมาะสำหรับโฮมคาเฟ่ หรือร้านกาแฟน่ารักๆ  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาด  กว้าง 44* ยาว 44* สูง 112 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿3,500.00

idea-cc-rt08

รหัสสินค้า : idea-cc-rt08

เก้าอี้บาร์ไม้สักผสมหวาย style มินิมอล เหมาะสำหรับโฮมคาเฟ่ หรือร้านกาแฟน่ารักๆ  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาด  กว้าง 44* ยาว 44* สูง 112 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿3,500.00

idea-cc-rt09

รหัสสินค้า : idea-cc-rt09

เก้าอี้ไม้สักผสมหวาย style มินิมอล เหมาะสำหรับโฮมคาเฟ่ หรือเก้าอี้ทานข้าว  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาด  กว้าง 46* ยาว 50* สูง 79 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿3,600.00

idea-cc-rt10

รหัสสินค้า : idea-cc-rt10

เก้าอี้ไม้สักผสมหวาย style มินิมอล เหมาะสำหรับโฮมคาเฟ่ หรือร้านกาแฟน่ารักๆ  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาด  กว้าง 46* ยาว 45* สูง 87 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿3,900.00

idea-cc-rt16

รหัสสินค้า : idea-cc-rt09

เก้าอี้ไม้สักผสมหวาย style มินิมอล เหมาะสำหรับโฮมคาเฟ่ หรือร้านกาแฟน่ารักๆ  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาด  กว้าง 35* ยาว 56* สูง 45 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿3,500.00

idea-cc-rt17

รหัสสินค้า : idea-cc-rt05

เก้าอี้ไม้สักผสมหวาย style มินิมอล เหมาะสำหรับโฮมคาเฟ่ หรือร้านกาแฟน่ารักๆ  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาด  กว้าง 50* ยาว 50* สูง 83 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿4,700.00

idea-cc01

รหัสสินค้า : idea-cc01

เก้าอี้ไม้สัก style มินิมอล เหมาะสำหรับห้องทานอาหาร เก้าอี้ทำงาน  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาด  กว้าง 51* ยาว 53* สูง 73 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿3,300.00

idea-cc02

รหัสสินค้า : idea-cc02

เก้าอี้ไม้สัก style มินิมอล เหมาะสำหรับห้องทานอาหาร เก้าอี้ทำงาน  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาด  กว้าง 41* ยาว 41* สูง 97 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿2,800.00

idea-cc05

รหัสสินค้า : idea-cc05

เก้าอี้ไม้สัก style มินิมอล เหมาะสำหรับโฮมคาเฟ่ หรือร้านกาแฟน่ารักๆ  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาด  กว้าง 46* ยาว 45* สูง 90 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿3,000.00

idea-cc07

รหัสสินค้า : idea-cc07

เก้าอี้บาร์ไม้สัก style มินิมอล เหมาะสำหรับโฮมคาเฟ่ หรือร้านกาแฟน่ารักๆ  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาด  กว้าง 40* ยาว 40* สูง 93 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿3,300.00

idea-cc08

รหัสสินค้า : idea-cc06

เก้าอี้ไม้สัก style มินิมอล เหมาะสำหรับโฮมคาเฟ่ หรือร้านกาแฟน่ารักๆ  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาด  กว้าง 45* ยาว 45* สูง 90 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿3,300.00

idea-cc10

รหัสสินค้า : idea-cc03

เก้าอี้ไม้สัก style มินิมอล เหมาะสำหรับโฮมคาเฟ่ หรือร้านกาแฟน่ารักๆ  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาด  กว้าง 45* ยาว 45* สูง 95 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿3,000.00

idea-cc13

รหัสสินค้า : idea-cc04

เก้าอี้ไม้สัก style มินิมอล เหมาะสำหรับโฮมคาเฟ่ หรือร้านกาแฟน่ารักๆ  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาด  กว้าง 31* ยาว 40* สูง 82 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿3,000.00

idea-cc24

รหัสสินค้า : idea-cc24

เก้าอี้ไม้สัก / ม้านั่งยาว style มินิมอล วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาด  กว้าง 40* ยาว 200* สูง 45 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿8,500.00

idea-cc25

รหัสสินค้า : idea-cc25

เก้าอี้ไม้สัก / ม้านั่งยาว style มินิมอล วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาด  กว้าง 40* ยาว 120* สูง 45 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿5,000.00
Add Line: @ideateak15