Showing all 10 results

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at03

รหัสสินค้า : idea-at03

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก  สีธรรมชาติ TOP โต๊ะ หนา 1 นิ้ว (เหมาะสำหรับห้องพระที่เน้น สไตล์เรียบง่ายและทันสมัย จัดวางเรียงกันเปนขั้นบันไดให้สวยงาม)วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ตัวที่ 1 นับจากล่างสุด : กว้าง 70 * ยาว 90 * สูง 30 ซม.
 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ตัวที่ 2 นับจากล่างสุด : กว้าง 50 * ยาว 150 * สูง 50 ซม.
 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ตัวที่ 3 นับจากล่างสุด : กว้าง 50 * ยาว 173 * สูง 60 ซม.
 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ตัวที่ 4 นับจากล่างสุด : กว้าง 50 * ยาว 200 * สูง 70 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿26,500.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at07

รหัสสินค้า : idea-at07

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก  สีสักทอง (สินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง หากสั่งผลิตลายไม้สักจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้ง)  ที่วางพระประธาน กว้าง 17.5 ยาว 42 ซม. (เหมาะสำหรับวางพระองค์เล็กๆ หรือเทพต่างๆ)วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา       กว้าง 60 * ยาว 120 * สูง 109 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿17,000.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at19

รหัสสินค้า : idea-at19

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก  สีสักเข้ม TOP โต๊ะ หนา 1 นิ้ว (สินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง หากสั่งผลิตลายไม้สักจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้ง) (เหมาะสำหรับห้องพระที่เน้น สไตล์เรียบง่ายและทันสมัย จัดวางเรียงกันเปนขั้นบันไดให้สวยงาม)วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ตัวที่ 1 นับจากล่างสุด : กว้าง 60 * ยาว 80 * สูง 30 ซม.
 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ตัวที่ 2 นับจากล่างสุด : กว้าง 40 * ยาว 120 * สูง 50 ซม.
 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ตัวที่ 3 นับจากล่างสุด : กว้าง 40 * ยาว 140 * สูง 70 ซม.
 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ตัวที่ 4 นับจากล่างสุด : กว้าง 40 * ยาว 160 * สูง 90 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)

 

฿23,500.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at31

รหัสสินค้า : idea-at31

ชุดโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะลายไทย สีสักทองพร้อมโต๊ะกราบ 2 ตัว (เหมาะสำหรับวางพระองค์ใหญ่จำนวนมากๆ)วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชาฐานล่าง          กว้าง 150 * ยาว 200 * สูง 50 ซม.
 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ทั้ง 12 ตัว      กว้าง 12 นิ้ว * ยาว 24 นิ้ว
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿22,000.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at32

รหัสสินค้า : idea-at32

ชุดโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แบบเรียบ สีสักทอง วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชาฐานล่าง          กว้าง 62 * ยาว 120 * สูง 40 ซม.
 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ทั้ง 9 ตัว      กว้าง 7 นิ้ว * ยาว 14 นิ้ว
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿6,000.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at33

รหัสสินค้า : idea-at33

ชุดโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แบบแกะสลักลายไทย สีสักเข้ม วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชาฐานล่าง          กว้าง 80 * ยาว 150 * สูง 40 ซม.
 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ทั้ง 9 ตัว      กว้าง 9 นิ้ว * ยาว 18 นิ้ว
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿8,000.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at34

รหัสสินค้า : idea-at34

ชุดโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แบบเรียบสีสักเข้ม วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชาฐานล่าง          กว้าง 80 * ยาว 150 * สูง 40 ซม.
 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ทั้ง 9 ตัว      กว้าง 9 นิ้ว * ยาว 18 นิ้ว
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿7,000.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at35

รหัสสินค้า : idea-at35

ชุดโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แบบเรียบ modern style วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชาฐานล่าง          กว้าง 80 * ยาว 150 * สูง 40 ซม.
 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ทั้ง 9 ตัว      กว้าง 9 นิ้ว * ยาว 18 นิ้ว
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿8,500.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at36

รหัสสินค้า : idea-at36

ชุดโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แบบเรียบ สีสักทอง วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชาฐานล่าง          กว้าง 65 * ยาว 80 * สูง 40 ซม.
 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ทั้ง 7 ตัว      กว้าง 7 นิ้ว * ยาว 14 นิ้ว
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿4,900.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at38

รหัสสินค้า : idea-at38

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก ด้านล่างสามารถวางศาลได้  สีสักทอง วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา       กว้าง 40 * ยาว 200 * สูง 136 ซม.
 • ขนาด  ท่อนบนสูง 36 ซม. ท่อนล่างสูง 100 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿16,500.00
Add Line: @ideateak15