Showing 1–24 of 34 results

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at01

รหัสสินค้า : idea-at01

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก สีสักทอง  **ท่อนบนที่วางพระประธาน กว้าง 38*ยาว 60 ซม.**(มีลิ้นชักสำหรับวางของไหว้ สามารถใส่วางของถวายพระ,แจกัน กรอบรูป และลิ้นชักใส่พระองค์เล็ก อีก 3 ลิ้นชัก) วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา       กว้าง 90 * ยาว 150 * สูง 98 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿21,000.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at02

รหัสสินค้า : idea-at02

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก ประกอบไปด้วย 3 ชิ้นสีสักทอง ท่อนบนแท่นที่วางพระ กว้าง 22.5 ยาว 45 ซม. เท่ากันทุก 9 แท่น (มีลิ้นชักสำหรับวางของไหว้ สามารถใส่วางของถวายพระ,แจกัน กรอบรูป และยังประหยัดพื้นที่อีกด้วย) วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา (กลาง)          กว้าง 120 * ยาว 180 * สูง 115 ซม.
 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา (ซ้าย-ขวา)     กว้าง 60 * ยาว 80 * สูง 43 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿41,500.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at03

รหัสสินค้า : idea-at03

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก  สีธรรมชาติ TOP โต๊ะ หนา 1 นิ้ว (เหมาะสำหรับห้องพระที่เน้น สไตล์เรียบง่ายและทันสมัย จัดวางเรียงกันเปนขั้นบันไดให้สวยงาม)วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ตัวที่ 1 นับจากล่างสุด : กว้าง 70 * ยาว 90 * สูง 30 ซม.
 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ตัวที่ 2 นับจากล่างสุด : กว้าง 50 * ยาว 150 * สูง 50 ซม.
 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ตัวที่ 3 นับจากล่างสุด : กว้าง 50 * ยาว 173 * สูง 60 ซม.
 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ตัวที่ 4 นับจากล่างสุด : กว้าง 50 * ยาว 200 * สูง 70 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿26,500.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at04

รหัสสินค้า : idea-at04

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก สีขาว 3 ลิ้นชัก (สินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง หากสั่งผลิตลายไม้สักจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้ง)  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา       กว้าง 60 * ยาว 100 * สูง 81 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)

 

 

฿16,000.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at05

รหัสสินค้า : idea-at05

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก สีสักทอง (มีลิ้นชัก 3  ลิ้นชัก และ 2 บานเปิดปิดสำหรับวางแจกัน , พานพุ่ม และของอเนกประสงค์ต่างๆ) วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา       กว้าง 80 * ยาว 150 * สูง 135 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿21,000.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at06

รหัสสินค้า : idea-at06

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก สีสักทอง (มี6 ลิ้นชัก) วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา       กว้าง 60 * ยาว 120 * สูง 100 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿17,000.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at07

รหัสสินค้า : idea-at07

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก  สีสักทอง (สินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง หากสั่งผลิตลายไม้สักจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้ง)  ที่วางพระประธาน กว้าง 17.5 ยาว 42 ซม. (เหมาะสำหรับวางพระองค์เล็กๆ หรือเทพต่างๆ)วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา       กว้าง 60 * ยาว 120 * สูง 109 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿17,000.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at08

รหัสสินค้า : idea-at08

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก พร้อมกุญแจทุกบานสีสักทอง (มีลิ้นชักสำหรับวางของไหว้ สามารถใส่วางของถวายพระ,แจกัน กรอบรูป และยังประหยัดพื้นที่อีกด้วย) วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา       กว้าง 90 * ยาว 150 * สูง 115 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿21,000.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at09

รหัสสินค้า : idea-at09

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก สีสักทอง 3 ลิ้นชัก (สินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง หากสั่งผลิตลายไม้สักจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้ง)  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา       กว้าง 60 * ยาว 100 * สูง 81 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿13,500.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at10

รหัสสินค้า : idea-at10

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก  สีสักทอง (มีลิ้นชักสำหรับวางของไหว้ สามารถใส่วางของถวายพระ,แจกัน กรอบรูป และยังประหยัดพื้นที่อีกด้วย) วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา       กว้าง 90 * ยาว 180 * สูง 100 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿29,000.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at11

รหัสสินค้า : idea-at11

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก สีสักทอง (สินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง หากสั่งผลิตลายไม้สักจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้ง)  (มีลิ้นชักสำหรับวางของไหว้ สามารถใส่วางของถวายพระ,แจกัน กรอบรูป และลิ้นชักใส่พระองค์เล็ก อีก 6 ลิ้นชัก) วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา       กว้าง 90 * ยาว 150 * สูง 91 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿21,000.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at12

รหัสสินค้า : idea-at12

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก สีสักทอง (มีลิ้นชักสำหรับวางของ 4 ลิ้นชัก ) วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา       กว้าง 74 * ยาว 129 * สูง 116 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿19,500.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at13

รหัสสินค้า : idea-at13

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก สีสักทอง  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา      กว้าง 70 *ยาว 80 *สูง 112 ซม. (สูงจากพื้นถึงบนสุด)
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿16,000.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at14

รหัสสินค้า : idea-at14

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก สีสักทอง 3 ลิ้นชักด้านล่าง  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

ขนาดโต๊ะหมู่บูชา กว้าง 80 *ยาว 150 *สูง 86 ซม.
**เฉพาะฐานล่างสูง 38 ซม.
ขนาดชั้นที่ 1 – แท่นวางพระประธาน กว้าง 30 *ยาว 50 *สูง 24 ซม.
ขนาดชั้นที่ 2 – แท่นวางพระ กว้าง 60 *ยาว 100 *สูง 24 ซม.

 

 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿21,000.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at15

รหัสสินค้า : idea-at15

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก สีสักทอง  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา      กว้าง 85 *ยาว 150 *สูง 120 ซม. (สูงจากพื้นถึงบนสุด)
 • แท่นพระประธาน กว้าง 9 นิ้ว*ยาว 50 ซม
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)

 

฿23,500.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at16

รหัสสินค้า : idea-at16

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก สีสักทอง (มีลิ้นชักสำหรับวางของไหว้  3 ลิ้นชัก สามารถใส่วางของถวายพระ,แจกัน กรอบรูป และลิ้นชักใส่พระองค์เล็กหรืออุปกรณ์ต่างๆ อีก 6 ลิ้นชัก) วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา       กว้าง 90 * ยาว 150 * สูง 125 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿21,500.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at17

รหัสสินค้า : idea-at06

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สักประกอบไปด้วย 6 ลิ้นชัก ที่วางพระประธานลึก 7 นิ้ว (ไม่รวมชั้นวางของด้านข้าง) สีสักเข้ม (เหมาะสำหรับวางพระองค์เล็กๆ)วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา       กว้าง 60 * ยาว 120 * สูง 100 ซม.
 • ขนาดชั้นวางของ       กว้าง 45 * ยาว 50 * สูง 45 ซม. (ไม่รวม)
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿17,000.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at18

รหัสสินค้า : idea-at18

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก สีสักเข้ม พร้อมจั่วฉากหลัง (เฉพาะฉากด้านหลังไม้อัด) (มีลิ้นชักสำหรับวางของ 3 ลิ้นชัก และ 1 ลิ้นชักวางของถวายพระ ) วัสดุเป็นไม้สักแท้ งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชารวม                     กว้าง 100 * ยาว 180 * สูง 150 ซม.
 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชาไม่รวมฉากหลัง       กว้าง 100 * ยาว 180 * สูง 100 ซม.
 • แยกชิ้นถอดประกอบได้
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿33,500.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at19

รหัสสินค้า : idea-at19

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก  สีสักเข้ม TOP โต๊ะ หนา 1 นิ้ว (สินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง หากสั่งผลิตลายไม้สักจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้ง) (เหมาะสำหรับห้องพระที่เน้น สไตล์เรียบง่ายและทันสมัย จัดวางเรียงกันเปนขั้นบันไดให้สวยงาม)วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ตัวที่ 1 นับจากล่างสุด : กว้าง 60 * ยาว 80 * สูง 30 ซม.
 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ตัวที่ 2 นับจากล่างสุด : กว้าง 40 * ยาว 120 * สูง 50 ซม.
 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ตัวที่ 3 นับจากล่างสุด : กว้าง 40 * ยาว 140 * สูง 70 ซม.
 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ตัวที่ 4 นับจากล่างสุด : กว้าง 40 * ยาว 160 * สูง 90 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)

 

฿23,500.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at20

รหัสสินค้า : idea-at20

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก สีสักทอง 4 ลิ้นชัก  วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา      กว้าง 93 *ยาว 120 *สูง 132 ซม. (สูงจากพื้นถึงบนสุด)
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿21,000.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at26

รหัสสินค้า : idea-at26

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก สีสักทอง (มีลิ้นชัก 4  ลิ้นชักพร้อมกุญแจ และ 2 บานเปิดปิดสำหรับวางแจกัน , พานพุ่ม และของอเนกประสงค์ต่างๆ) วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา       กว้าง 80 * ยาว 200 * สูง 110 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿29,900.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at27

รหัสสินค้า : idea-at06

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก สีสักทอง (มี6 ลิ้นชัก) วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา       กว้าง 60 * ยาว 120 * สูง 109 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿17,500.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at29

รหัสสินค้า : idea-at29

ชุดโต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก สีสักเข้ม (มีลิ้นชักสำหรับวางของไหว้  3 ลิ้นชัก สามารถใส่วางของถวายพระ,แจกัน กรอบรูป และลิ้นชักใส่พระองค์เล็กหรืออุปกรณ์ต่างๆ อีก 6 ลิ้นชัก) วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา       กว้าง 90 * ยาว 150 * สูง 125 ซม.
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿21,500.00

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก idea-at31

รหัสสินค้า : idea-at31

ชุดโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะลายไทย สีสักทองพร้อมโต๊ะกราบ 2 ตัว (เหมาะสำหรับวางพระองค์ใหญ่จำนวนมากๆ)วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ทั้งหมด งานคัดเกรด ไม้สักคุณภาพ และมีทีมช่างผู้ผลิตที่ชำนาญมากฝีมือ

 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชาฐานล่าง          กว้าง 150 * ยาว 200 * สูง 50 ซม.
 • ขนาดโต๊ะหมู่บูชา ทั้ง 12 ตัว      กว้าง 12 นิ้ว * ยาว 24 นิ้ว
 • ขนส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
฿22,000.00
Add Line: @ideateak15